0
مقالات

چرم دباغی شده چیست ؟

چرم دگرگون شده : چرمی است که سطح اولیه آن (معمولا به علت نقش سطح اولیه ) کاهش یافته و با رنگ پوشیده شده است . به آن چرم اصلاح شده هم می گویند .
رنگ انیلین یا چرم انیلین : چرمی است که در یک حمام رنگ بوده و رنگ در آن نفوذ کرده است .
B
پوست درخت : چرمی است که با رنگ سبزیجات یا جوهر مارو که در پوست درختان است رنگ شده است .
بلوس : حالت پوست خام گاو و گوسفند که یکبار با استفاده از نمک کرومیوم رنگ شده است . این باعث می شود که پوست خام گاو و گوسفند رنگ آبی روشن داشته باشد .
گاوی : یک حیوان که به خانواده احشاء یا گاو نر تعلق دارد .
توانایی تنفس : یک مشخصه مهم چرم کاملا رنگ شده به خاطر رنگ بی عیب و نقش و ساختار روزنه اش . این بدین معناست که چرم با دما و رطوبت و گرمای بدن مطابق است و آن را راحت می سازد .
رنگ زنی با قلم مو : فرایند کاربرد ماده رنگی در چرم به وسیله یک قلم مو . این یک مرحله تزئینی است .رنگ ها پوست را آغشته نمی کنند .
چرم گاو میش : سطح چرم با کمک سمباده یا یک سیلندر تغذیه دار یا دست پاک می شود . فرایند چرم گاو میش در مورد اثاثیه منزل چرمی با ماشین انجام می شود اگر چه گاهی به غلط از آن (( چرم دستی )) یاد می شود .
C
چرم نازک پوست بز : چرم ساخته شده از پوست گوسفند یا پوست بره که پشم آن در فرایند و رنگرزی با استفاده از روغن تراشیده شده است .
نمک کرومیوم : مواد معدنی استفاده شده در مرحله رنگرزی برای قابل ارتجاع و با دوام ساختن چرم .
رنگدانه کرومیوم : چرم رنگ شده فقط با نمک کرومیوم یا با نمک کرومیوم و مقدار کمی از مواد رنگرزی که تنها به فرایند رنگرزی با کرومیوم کمک می کند و برای تغییر ویژگی چرم رنگ شده با کرومیوم کافی نیست . رنگرزی با کرومیوم باعث نرم و لطیف شدن پوست خام گاو و گوسفند و تنوع رنگی عالی می شود .
رنگرزی ترکیبی : چرمی که با کرومیوم و رنگ سبزیجات رنگ می شود قابلیت ارتجاع پیدا می کند . برخی عوامل رنگرزی چرم را سوراخ می کند اما به مواد داخلی نفوذ نمی کنند .
پشم کنی اصلاح شده : معمولا به زدودن پشم های زیاد اطلاق می شود . نبود یک سطح کاملا سالم معمولا به شدت رنگ می شود یا از سطح ظاهری دیگری که با روش های تمام کاری ساخته می شود .
پاکسازی : فرایند رنگرزی و پاکسازی چرم شامل خیساندن ، چسباندن
D
چرم زدوده : چرمی که پس از رنگرزی با تقسیم کردن ، ساییدن و دیگر فرایندها پشم از آن زدوده می شود .
درست کردن : اصطلاح استفاده شده برای توصیف فرایندهای پس از رنگرزی که به رنگ و فرایند آغشتن سطح و مرحله تمام کاری تاثیر می گذارد .
رنگرزی استوانه ای : کاربرد مواد رنگی برای چرم با استفاده از غوطه وری چرم در یک استوانه ، این فرایند اجازه ی نفوذ کامل رنگ را به بافتها می دهد .
E
چرم پوشانده : معمولا پشم کنی اصلاح شده که در آن یک الگو با فشار زیاد ماشین چاپ برای ایجاد یک طرح منحصر به فرد یا تقلید دیگر مشخصه ها پشم کنی استفاده می شود به کار می رود . گاهی اوقات از پوست تمساح استفاده می شود .
F
چروکیدگی چربی : چروکیدگی در پشم کنی چرم توسط رسوب چربی در حیوانات باعث می شود که قسمتی از زیبایی در چرم است . چروکیدگی های چربی در لایه های داخلی چرم قابل دیدن نیست .
تمام کاری : عموما یک کاربرد سطحی در رنگ های چرم را توصیف می کند و عیب و نقص ها را پوشانده و محافظت می کند . این به کل مراحل انجام شده روی چرم پس از آنکه رنگرزی می شود را تعریف می کند .
پشم کنی کامل : چرمی است که سطح اولیه پشمی را در بر دارد که موها و پشم ها از روی آن زدوده می شود . این پشم ها چیزی است که به این پشم مدل و ظاهر متمایزی می دهد .
G
براق کاری : ما یک شیشه یا غلتک استیل چرم درخشان ، نرم و براق می شود .
تراشیدن پشم : از مشخصه های آن سوراخ داشتن ، چروکیده بودن و خانه خانه بودن است و دیگر مشخصه آن اینست که بافت های چرم را ترکیب می کند .
مشخصه پشم کنی :نشان طبیعی سطح چرم
پشم پوشانده : یک پشم مصنوعی به سطح پشم که پشم اصلی آن تراشیده شده ، پرس می شود .
لایه پشم : بخشی از پوست خام گاو و یا گوسفند که موها و پشم ها از روی آن کنده می شود .
پشم کن چرم جیر : مرحله ای که بافت های را افزایش داده و پشم روی پوست یا پوست خام گاو و گوسفند را حالت مخمل نما می دهد این به عنوان چرم نوبوک شناخته می شود .
H
دست : یک اصطلاح صنعتی که برای توصیف قابلیت ارتجاع چرم سبک بافت که معمولا با عنوان نرم دست شناخته می شود .
عتیقه : ضاهر ارزشمند و رنگ سایه روشن که با پاک کردن پوشش تیره بوجود می آید یا با رنگ ها و رنگدانه ها از روی چرم . در لوازم عتیقه ی سنتی بیشتر از رنگ روغن استفاده می شد .
پوست خام گاو و گوسفند : پوشش خارجی یک پستاندار بزرگ و بالغ :
تقسیم پوست خام : هر چرمی که از بریدن / تقسیم کردن افقی یک پوست خام ساخته می شود .
L
چرم : پوست یا پوست خام که بافت اصلی را کم و بیش از ایراد حفظ می کند . سپس پوست رنگ می شود که به عنوان پوشش مبلمان ، دیوارها یا کف استفاده می شود . مو یا پشم ، هم می تواند کنده شود و هم نشود . اگر کنده نشود از آن به عنوان خز یاد می شود .
چسب کاری : فرایند کندن موها از پوست گاو و گوسفند برای آماده سازی پوست برای مرحله رنگ کاری .
چرم براق شده : چرمی است که با استفاده از زرورق یا پودر متالیک ، برق انداخته شده است .
تمام کاری فلز ناخالص : یک تمام کاری تیره یا مسطح .
میلنیگ : فرایندها که ارتجاع پذیری در پوست خام گاو و گوسفند توسط چرخاندن آن ها در استوانه های رنگرزی تولید می کند .
رنگرزی معدنی : چرمی است با مواد معدنی مثل آلومینیوم ، کرومیوم ، و املاح زیر کونیوم رنگ شده اشست .

1403-03-28